Öksüz Yetim Yardımı


Soru 1: Öksüz ve Yetim Yardımı kimlere verilir?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

 

Soru 2: Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında hangi kuruma başvuru yapılması gerekiyor?

İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

Soru 3: Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında vasi ve velinin olmaması halinde kim tarafından başvuru yapılabilir?

Çocuğun yasal vasisi olmaması veya yasal vasinin çocukla birlikte aynı hanede yaşamaması durumunda, başvurular çocukla birlikte aynı hanede yaşayan 18 yaş üstü akrabası tarafından yapılabilir.

Soru 4: Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Öksüz ve Yetim Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişilere çocuk başına aylık 600 TL olmak üzere her iki ayda bir 1200 TL olarak banka/PTT hesabına nakdi ödeme yapılır.

Soru 5: 18 yaşını dolduran kişilere Öksüz ve Yetim Yardımı yapılabilir mi?

Hayır, bu yardımdan faydalanabilmek için, öksüz ya da yetimin 18 yaş altı olması gerekmektedir.

Soru 6: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımından yararlanıyorum. Öksüz ve Yetim Yardımından yararlanabilir miyim?

Hayır, söz konusu yardımdan faydalanan çocuk aynı zamanda öksüz ve yetim yardımından faydalanamaz.

Soru 7: Öksüz ve Yetim Yardımı kimleri kapsamaktadır?

Hanede sosyal güvence olmaması halinde 18 yaşını doldurmamış olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 yardımından -çocuk adına- faydalanmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir.

Soru 8: Öksüz ve Yetim Yardım Programından faydalanmak için hane içinde faydalanıcı (çocuk) sayısında bir sınırlama var mıdır?

Hayır, aynı anda birden fazla kardeş, gerekli şartları taşıması halinde öksüz ve yetim yardım programından faydalanabilir.

Soru 9: Çocukla birlikte aynı hanede ikamet etmeyen kanuni temsilci veya vasiler öksüz ve yetim yardımı kapsamında hak sahibi olabilir mi?

Hayır, hak sahibinin fayda sahibi çocukla aynı hanede olması ve çocuğun bakımını üstlenmiş olması gerekmektedir.

Soru 10: Bir kardeş adına Engelli Yardımı alıyorum. Diğer kardeş adına Öksüz ve Yetim Yardımından faydalanabilir miyim?

Evet, Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında fayda sahibi adına 2022 yardımı alınmıyorsa, diğer kişi adına Öksüz ve Yetim Yardımı alınabilir.

Soru 11: Öksüz ve Yetim Yardım kapsamında itirazlarımı hangi kuruma bildirmem gerekiyor?

Başvurunun yapıldığı, ikamet edilen il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına itirazlar iletilir.

Soru 12: Öksüz ve Yetim Yardımından yararlanan bir kişi Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından da yararlanabilir mi?

Hayır, yararlanamazlar.