Kamuda Memur ve İşçi Olarak İstihdam


Soru 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesi gereken engelli oranı ne kadardır?

Devlet Memurları Kanunu’na göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.  %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Soru 2: : 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kamu işyerlerinde istihdam edilmesi gereken engelli işçi oranı ne kadardır?

İş  Kanunu  uyarınca;  işverenler,  elli  veya  daha  fazla  işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde %4 oranında engelli çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Soru 3: Engelli kişilerin kamuda memur ve işçi olarak istihdamında nasıl bir yol izlenmektedir?

Engelli kişilerin kamuda memur veya işçi olarak işe yerleştirmeleri EKPSS/Kura yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Soru 4: EKPSS’ye katılmak için gerekli olan engel oranı nedir?

Bu sınava girebilmek için;

  • Yetişkinler için en az % 40 oranında engel oranı,
  • Çocuklar için en az Hafif Düzeyde ÖGV (40-49) ifadesi gerekmektedir.

Soru 5: Kuraya kimler başvurabilir?

Kuraya,  ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel  eğitim  iş  uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

Soru 6: EKPSS başvuru, yerleştirme ve atama tarihleri nasıl öğrenilir?

EKPSS ve kuranın tarihi, başvuru tarihi, başvurunun ne şekilde ve  nereye  yapılacağı;  Resmi Gazete’de,  Türkiye  genelinde yayımlanan yüksek tirajlı bir gazetede, ÖSYM ve Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde duyurulur.

Soru 7: : EKPSS soruları engel gruplarına göre farklılaşmakta mıdır?

  • Genel engelliler
  • Görme engelliler
  • İşitme engelliler
  • Zihinsel engelliler

Soru 8:EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir?

EKPSS sonuçları dört yıl süreyle geçerlidir.

Soru 9: Halen memur olarak çalışanlar EKPSS puanı ile yerleştirme için başvurabilirler mi?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte “Halen memur olarak çalışmakta olanlar,  başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz,   yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

Soru 10: Yerleştirmesi yapılan kişilere kurum tarafından mülakat veya sınav yapılmakta mıdır?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.