Proje Destekleri


Soru 1: Gelir getirici proje nedir, başvuru nereye yapılır?

Fon Kurulu kararıyla Fondan gelir getirici projeler için kaynak tahsisi yapılmamaktadır. Ancak, yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarının kendi kaynakları ile geri ödemeli olarak proje destekleri verilebilmektedir. Bunun için ikametgâhın bulunduğu yerdeki SYD Vakıflarına başvuru yapılması gerekmektedir.

Soru 2: Kırsal Alanda Destek Projesi (KASDEP) Desteğinin içeriği nedir?

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile üyelerinin ekonomik yoksunluk içinde oldukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları aracılığıyla belirlenen Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 üyeden oluşan) hayvancılık alanında destek verilmektedir. Bu proje destek programı ile kırsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelere en uygun organizasyonla, gelir seviyesini yükseltme, istihdamı artırma, üretilen ürünleri mahallinde değerlendirme ve pazarlama alanlarında gerekli maddi ve teknik desteği zamanında ulaştırarak, onların üretime katılmaları ve üretimde sürekliliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Proje sona ermiş olup programa yeni kooperatif alınmamaktadır.

Soru 3: Geçici barınma problemi yaşayan kişilerin konaklatılmasına yönelik ne gibi destekler verilmektedir?

Ülke genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle geçici barınma problemi yaşayan vatandaşlarımızın konaklama ihtiyaçlarını gidermeye yönelik Bakanlığımız tarafından Evsizlere Konaklama Projesi adı altında proje başlatılmıştır. Proje kapsamında vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kamu kurumları aracılığıyla, öncelikle kamu kurumlarının misafirhanelerinde barınma desteği sunulmakta olup, ilgili kurumlara yerleştirilememe halinde ise pansiyon, otel vb. yerlerde konaklama ihtiyaçları için SYD Vakıfları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz gerekli desteği sağlamaktadırlar. Projenin yalnızca kış aylarında uygulanmasına yönelik süre kısıtı Kovid-19 salgını nedeniyle kaldırılmış olup proje salgın tehdidi ortadan kalkıncaya kadar yıl boyunca uygulanabilmektedir.