Sosyal Hizmet Merkezleri


Soru 1:Sosyal Hizmet Merkezleri nedir?

İhtiyaç sahiplerinin tespit edilerek, sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulmasından ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

Soru 2:SHM’ler ve ASDEP görevlileri arasındaki ilişki nedir?

ASDEP görevlileri Sosyal Hizmet Merkezi odaklı çalışmaktadır. Her ne kadar ASDEP görevlileri mesailerinin büyük bir bölümünü sahada geçirecek olsalar da, Sosyal Hizmet Merkezlerini toplanma ve göreve dağıtım yeri olarak kullanacaklar. Böylece Sosyal Hizmet Merkezleri (dolayısıyla Bakanlığımız) ile vatandaşın arasında köprü görevi görecekleridir.

Soru 3: SHM’lerde ne gibi hizmetler verilmektedir?

  • Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak, Bakanlığımız mevzuatı çerçevesinde yapılan başvurular değerlendirilmekte ve gerekli incelemeler gerçekleştirilmekte, uygun görülen hizmet modelleri uygulanmaktadır.
  • Hizmet bölgesindeki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması hedeflenmektedir.Kentsel alanda yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmanın azaltılması, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlarla baş edebilmeleri;bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla, Sosyal Hizmet Merkezlerince koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülmekte ve koordine edilmektedir.
  • Vatandaşlarımız il müdürlüklerine gitmeden, kendilerine en yakın SHM’denhizmet alabilmektedirler.

Soru 4: Adres gizliliği olan kadınlara Sosyal Hizmet Merkezlerinde danışmanlık desteği için ikamet şartı aranıyor mu?

Hayır. SHM’lerimize müracaat eden vatandaşlarımız için ikamet şartı aranmamaktadır.

Soru 5: Sosyal Hizmet Merkezleri sadece tedbir kararı olan kişilere mi aile danışmanlık desteği vermektedir?

Hayır. Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı başvuruda bulunan her bireye /aileye özel olarak sunulan bir hizmettir. Sosyal Hizmet Merkezlerinde sunulan aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Dileyen her vatandaşımız aile ve boşanma süreci danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için Sosyal Hizmet Merkezlerimize başvuruda bulunabilir.

Soru 6: Şehit ve Gazi yakınlarına sosyal hizmet merkezlerinde hangi tür hizmetler sunulmaktadır?

Sosyal Hizmet Merkezlerinde; Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakınlarının talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda mesleki personel tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta, ailelerimiz düzenli periyotlarla ziyaret edilmekte ve değişik zamanlı program ve etkinliklerde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Şehit Yakınları ve Gazi Kartları için yapılan başvuruların müracaatlarının İl Müdürlüğüne yönlendirilmesi sağlanmaktadır.

Soru 7: Sosyal Hizmet Merkezlerinde düzenli olarak psikolojik destek alabilir miyim?

Merkezlerimizde Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmeti kapsamında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Ancak merkez kendi çalışma koşulları ve alanında uzman personeli olduğu takdirde psikolojik destek sağlamakta; personel bulunmaması halinde ise diğer birimlere yönlendirme yapılabilmektedir. Düzenli psikolojik destek almak için gerekli yönlendirmenin Sağlık Bakanlığının uygun birimine yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Soru 8: Türkiye'de faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Merkezlerinin tamamında boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık hizmeti alabilir miyiz?

Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetimiz 81 ilimizdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığı ile ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bazı sosyal hizmet merkezlerimizde personelin tayin olması, başka birimlerde görevlendirilmesi, çalışma yoğunluğu vb. nedenlerle danışmanlık hizmeti sunulamaması söz konusu olabilmektedir.

Soru 9: 18 yaş altındaki çocuklara Sosyal Hizmet Merkezi tarafından danışmanlık desteği verilmekte midir?

18 yaş altındaki çocuklara Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından danışmanlık desteği verilmektedir.

Soru 10: Sosyal Hizmet Merkezlerinde Romanlara yönelik hangi konularda destekler verilmektedir?

Sosyal Hizmet Merkezlerinde Roman vatandaşlara psikososyal ve ekonomik konularda hizmet verilmekte olup durumlarını destekleyici hizmet modellerinden yararlandırılıp, ihtiyaçları dâhilinde gerekli tedbirler alınmakta, eğitimler düzenlenmektedir.

Soru 11: Ücretsiz seyahat kartı başvurusu Sosyal Hizmet merkezlerine yapılabilir mi?

Evet yapılabilmektedir.