Maluliyet Derecesi


Soru 84: Maluliyet derecelerinin belirlenmesine ilişkin talepler için hangi kuruma müracaat edilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na müracaat edilmektedir.