İstihdam Yardımları


Soru 1: İşe Yönlendirme Yardımı nedir?

18-55 arasındaki çalışabilir durumdaki sosyal yardım faydalanıcısının iş görüşmesine gitmesi için (yol parası, traş ücreti vb için) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından yılda en fazla üç defa verilen 550 TL yardımdır.

Soru 2: İşe Yönlendirme Yardımı için ne zaman ve nereye müracaat edilir?

Kişinin işe yönlendirildiği bilgisi İŞKUR tarafından Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne bildirildikten sonra 30 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

Soru 3: İşe Başlama Yardımı nedir?

Sosyal yardım yararlanıcılarından İŞKUR’un işe yönlendirmesi neticesinde işe yerleşenlere bir defaya mahsusu olmak üzere Aylık brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılan yardımdır.

Soru 4: İşe Başlama Yardımına nasıl müracaat edilir?

İşe başlayan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat edilir.

Soru 5: İşe başladıktan sonra sosyal yardımlarım kesilir mi?

İşe başladıktan sonra bir yıl süreyle Şartlı Eğitim (ŞEY) ve Şartlı Sağlık (ŞSY) Yardımları kesilmez.

Soru 6: Sosyal yardım yararlanıcısı İŞKUR’un iş veya mesleki kurslara katılım teklifini reddederse bir müeyyidesi var mı?

Sosyal yardım yararlanıcısı haklı bir sebep olmaksızın İŞKUR’un sunduğu iş teklifini üç kez reddederse, bir yıl süreyle düzenli sosyal yardımlardan yararlanamaz.