Şiddete Maruz Kalındığında


Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet nedir?

ÇOCUK, EŞ, ESKİ EŞ, YAKIN AKRABALAR gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal veya özel alanda meydana gelen, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Şiddete maruz kalındığında ya da risk altındayken başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar:

Şikayet ve İhbar İçin:

 • Valilik - Kaymakamlık
 • Polis Merkezi
 • Jandarma Karakolu
 • Adli Makamlar (Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemeleri)
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Sağlık Kuruluşları
 • Acil telefon hatları
 • ALO 155 Polis İmdat,
 • ALO 156 Jandarma İmdat
 • ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)
 • 112 ACİL Çağrı Merkezi
 • GELİNCİK HATTI 444 43 06
 • Şiddet İhbar Mobil Uygulaması
 • Kadın Destek Sistemi (KADES)
 • Tedavi ve şiddeti belgeleyen sağlık raporu için:
 • Sağlık Kuruluşları
 • Danışma, destek, sığınmaevi/konukevi ve maddi yardım için:
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık)
 • Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
 • Sosyal Hizmet Merkezleri
 • ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7 Gün 24 Saat Ücretsiz Hizmet Verir)
 • Sivil Toplum Örgütleri Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi Yardım
 • Barolar ve Baroya Bağlı Kadın Hakları Merkezleri
 • Belediyeler (Sığınmaevi/Konukevi Hizmeti, Destek ve Danışmanlık, Ayni-Maddi Yardım)
 • Valilik, Kaymakamlık
 • ALO 144 Sosyal Yardım Hattı

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun nedir, nasıl yararlanılır?

Bu Yasa’nın Korumasından Kimler Yararlanabilir?

Başvuru yerleri nerelerdir?

Başvururken ne kadar masraf ödenir?

Kanun kapsamında şiddet mağduru ile ilgili olarak verilebilecek tedbir kararları nelerdir?

Kanun kapsamında şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişi ile ilgili olarak verilebilecek tedbir kararları nelerdir?

Tedbir kararının süresi ne kadardır?

Tedbir kararına uyulup uyulmadığı nasıl denetlenir?

Tedbir kararına uyulmaması durumunda ne olur?

Şiddet uygulamış olan kişi için evden uzaklaştırma kararı alındığında şiddet mağduru geçimini nasıl sağlar?

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde sunulacak hizmetler nelerdir?

Güvenli bir yerde barınmaya yönelik hizmet bulunmakta mıdır?

Kadın konukevinde ne tür hizmetler verilmektedir?

Adli yardım nedir, neyi amaçlar?