Evde Bakım Yardımı ve Gündüz Hizmetleri


Soru 1:Evde bakım yardımı nedir?

Evde bakım yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ile içinde yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan bakım ihtiyaçlarının ailelerinin yanında karşılanması amacıyla yürütülen bir destektir.

Soru 2:Evde bakım yardımından nasıl yararlanılır?

Engelli bireylerin evde bakım yardımından yararlanabilmesi için iki şart bulunmaktadır.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 2/3’ ünden daha az olduğunun tespit edilmesi,

18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı”, 18 yaşından küçükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu raporunda ise “ağır engelli” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin özel gereksinimi vardır” ve “Özel koşul gereksinimi var” ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyanlar hakkında, bakım hizmetleri değerlendirme heyetince yapılan değerlendirme sonucunda engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi halinde engelli birey evde bakım yardımından yararlanmaya başlamaktadır

Soru 3: Evde bakım yardımından yararlanmak üzere nereye müracaat edilmelidir?

Evde bakım yardımı alabilmek için engelli bireyin ikametgâhının  bulunduğu  yerdeki  Aile ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.