Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Yayın Türü Yayın Kategorisi Yayın Adı Yayın Yılı Sayfa Sayısı İndir
Kitap Rapor 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi 2021 51
Rapor Rapor Incheon Stratejisi 2012 55
Rapor Rapor 1. Uluslararası Yaşlı Bakım Çalıştayı Raporu 2021 126
Rapor Rapor Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirme Çalıştay Raporu 2021 100
Rapor Rapor TUİK 2020 Yıl Sonu Yaşlılık Verileri 2021 9
Kitap Çalıştay Raporu TAIEX Bakım Çalıştayı Raporu 2021 11
Rapor Rapor I. Yaşlılık Şurası Komisyon Raporlar 2019 147
Rapor Bildiri I. Yaşlılık Şûrası Sonuç Bildirisi 2019 6
Kitap Kitap Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Hizmetler Kurumsal Yaşlı Bakımı ve İllerin Durumu 2018 400
Kitap Proje Kitabı Demans Bakım Modeli 2017 143
Kitap Proje Kitabı Sosyal Hizmetler Alanında (Engelliler ve Yaşlılar) Türk İşbirliği Modeli 2017 114
Kitap Proje Kitabı Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri “Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri̇ ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı” 2017 246
Kitap Kitap Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Formları Kitabı 2017 256
Makaleler Rapor Bakımda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Sektörel Gelişimi (Sectoral Development of ICT for Care) 2017 6
Rapor Rapor DURUM TESPİT ÇALIŞMASI 2013-2014 SONUÇ RAPORU: Huzurevlerinde Bakım Hizmeti Alan Yaşlıların Yerleşme Nedenleri, İstismar ve İhmal Nedeni ile Yerleşme Oranları 2016 83
Kitap Rapor Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı 2016 88
Kitap Rapor National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2016 87
Rapor Rapor Alzheimer Hastalığı ve Bakım Hizmetleri Çalıştayı - Çalıştay Raporu 2015 131
Rapor Rapor Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı Tespit ve Öneriler Raporu 2015 41
Rapor Rapor Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı Tespit ve Öneriler Raporu 2015 41
Rapor Rapor Rapor eki : İl Bazlı Huzurevi Yaşlı Kuruluş Bakım ve İhtiyaç Sayıları 2015 1
Kitap El Kitabı Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Final Kitabı 2015 132
Kitap Analiz Kitabı Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Kitabı (Türkçe) 2015 170
Kitap Analiz Kitabı Analysis of Disabled Employment in the Public Sector( English) 2015 163
Kitap Bildiri Kitabı Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı 2015 510
Kitap El Kitabı Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı 2014 376
Kitap Aile Eğitim Seti Görme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 106
Kitap Aile Eğitim Seti İşitme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 98
Kitap Aile Eğitim Seti Motor Fonksiyonel Problemi Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 132
Kitap Aile Eğitim Seti Ruhsal Duyusal Bozukluğu Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 76
Kitap Kalite Standartları Bakım Hizmetleri Kalite Standartları 2014 172
Kitap Bildiri Kitabı Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı 2013 205
Kitap El Kitabı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokolü Konusunda Parlamenterlere Yönelik El Kitabı 2012 158
Kitap Rapor Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif yaşlanma Sempozyumu Bildirileri 2012 373
Kitap Rapor "I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi" ve "III.Geriatrik Fizyoterapi Kongresi" Bildirileri Kitabı 2012 502
Araştırmalar Araştırma Sağlık Araştırması 2012  
Araştırmalar Araştırma Nüfus ve Konut Araştırması (Bilgi Notu) 2011 3
Araştırmalar Araştırma Nüfus ve Konut Araştırması (Engellilik Araştırma Sonuçları) 2011 50
Projeler Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (TR) 2011 198
Projeler Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (EN) 2011 198
Projeler Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (Özet) 2011 44
Rapor Rapor Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması Raporu 2010 207
Rapor Rapor The Research on Measurement of Disability Discrimination 2010 208
Kitap Sempozyumu Kitabı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumu Kitabı 2010 100
Kitap Sempozyumu Kitabı Symposium on Fighting Against Disability Discrimination 2010 102
Kitap Rapor Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Kitabı / Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 96
Kitap Sözleşme Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme(Kolay Okunur Sürümü)   31
Süreli Yayınlar Dergi Özveri Dergisi    
Broşür Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (AR)   5
Broşür Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (EN)   5
Broşür Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (ES)   5
Uzmanlık Tezleri Tezler Uzmanlık Tezleri    
Eylem Planı Rapor Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı 2012 33
Eylem Planı Eylem Planı Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 2007 124
Eylem Planı Eylem Planı Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı 2002 124
Eylem Planı Eylem Planı Bakım Hizmetleri Stratejisi Ve Eylem Planı (2011 – 2013) 2011-2013 10
Book Guide Information Guide for Older Persons 2020 21
Book Analysis An Analysis of the Labour Market Based on Disability 2011 198
Book Analysis Analysis of PWD Employment in the Public Sector 2015 163
Book Book How Society Perceives Persons with Disabilities   360
Book Research The Research on Measurement of Disability Discrimination 2010 208
Book Observation Concluding Observations 2019 16
Book Book List of Turkish Delegation    
Book Book Reply to List of Issues 2019 26
Book Book Turkey Human Rights Core Document 2018 63
Book Report Turkey Initial Report 2017 51
Book Book CoE_2017_2023 Disability Strategy   38
Book Handbook CRPD Handbook for Parlamentarians 2007 164
Book Book CRPD-National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities   87
Book Book Disability Policy in Turkey   5
Book Book EU Disability Strategy 2010-2020 2010 12
Book Book Incheon Strategy 2012-2022 2012 55