Yayın/Kaynak


Yayın Türü Yayın Kategorisi Yayın Adı Yayın Yılı Sayfa Sayısı İndir
Dijital Rehber Yaşlı Bireyler için Bilgilendirme Rehberi - IV 2023 44
Dijital Broşür Afet ve Acil Durumlarda Down Sendromu, Otizm, Serebral Palsi Tanısı Olan Bireylere Nasıl Destek Olmalıyız? 2023 12
Dijital Rehber Yaşlanmanın Anaakımlaştırılması Rehberi 2023 121
Basılı/Dijital Üst Düzey Politika Belgesi Yaşlanma Vizyon Belgesi 2023 35
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 2023 47
Dijital Rehber Yaşlı Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi 2023 29
Dijital Rehber Engelli Bireyler İçin Bilgilendirme Rehberi 2023 43
Dijital Ulusal Eylem Planı Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı 2023-2030 2023 40
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 2022 84
Dijital Rehber Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi Rehberi 2022 49
Dijital e-Bülten Bakanlık e-Bülten 2022 Şubat 2022 51
Dijital Rehber Kalite İyileştirme Süreç Yönetimi Rehberi 2022 94
Dijital e-Bülten Bakanlık e-Bülten 2022 Ocak 2022 49
Dijital e-Bülten Bakanlık e-Bülten 2021 Kasım - Aralık 2021 78
Dijital e-Bülten Bakanlık e-Bülten 2021 Eylül - Ekim 2021 48
Basılı/Dijital Üst Düzey Politika Belgesi 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi 2021 51
Dijital Rapor Incheon Stratejisi 2012 55
Dijital Rapor 1. Uluslararası Yaşlı Bakım Çalıştayı Raporu 2021 126
Dijital e-Bülten Yaşlı Nüfus İstatistik Bülteni 2021 25
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2021-4 2021 28
Dijital Rapor Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirme Çalıştay Raporu 2021 100
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2021-3 2021 40
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2021-2 2021 42
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2021-1 2021 30
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-6 2021 74
Dijital Rapor TUİK 2020 Yıl Sonu Yaşlılık Verileri 2021 9
Dijital Çalıştay Raporu TAIEX Bakım Çalıştayı Raporu 2021 11
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-5 2020 59
Dijital Rehber

Bakım Sürecinde Yer Alan Profesyoneller için

Vesayet İşlemleri ve Vasilik Süreci Hakkında Açıklayıcı Rehber
2020 67
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-4 2020 20
Dijital Kılavuz Erişilebilirlik Kılavuzu 2020 164
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten Pandemi Özel Sayı 2020 24
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-3 2020 23
Dijital Rehber Kuruluşlarımıza Yönelik COVID-19 Normalleşme Rehberi - I 2020 13
Dijital Rehber Engelli ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalite Standartları Uygulama Rehberi 2020 259
Dijital Rehber Otizmli Çocuklara Yönelik Bilgilendirme Rehberi -V 2020 1
Dijital Rehber İşitme Engelli Bireyler ve Ailelerine Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - IX 2020 29
Dijital Rehber Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - VIII 2020 15
Dijital Rehber Otizmli Bireye Sahip Ailelere Yönelik Koronavirüs Rehberi-VII 2020 8
Dijital Rehber 65 Yaş Üzeri Yaşlılar ve Kronik Hastalığı Bulunan Yaşlılara Yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi - VI 2020 27
Dijital Rehber Koronavirüs Kolay Okunur Bilgilendirme Rehber-IV 2020 11
Dijital Rehber Yaşlılar İçin Bilgilendirme Rehberi-III 2020 44
Dijital Rehber Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-II 2020 28
Dijital Rehber Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi-1 2020 14
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-2 2020 55
Dijital Rehber Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi (2020) 2020 26
Dijital e-Bülten Yaşlılar Haftası Özel Bülten 2020 11
Dijital Rapor I. Yaşlılık Şurası Komisyon Raporları 2019 147
Dijital Bildiri I. Yaşlılık Şûrası Sonuç Bildirisi 2019 6
Dijital e-Bülten EYHGM Otizm E-Bülten Özel Sayı 2019 57
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2020-1 2020 51
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2019-5 2019 53
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2019-4 2019 48
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2019-3 2019 24
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2019-2 2019 78
Dijital e-Bülten EYHGM e-Bülten 2019-1 2019 61
Basılı/Dijital Broşür Otizm Broşür-2019 2019 2
Dijital e-Bülten Yaşlılık Şûrası Özel Sayısı 2019 36
Dijital Kitap Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Hizmetler Kurumsal Yaşlı Bakımı ve İllerin Durumu 2018 400
Dijital Proje Kitabı Demans Bakım Modeli 2017 143
Dijital Proje Kitabı Sosyal Hizmetler Alanında (Engelliler ve Yaşlılar) Türk İşbirliği Modeli 2017 114
Dijital Proje Kitabı Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri “Avrupa’dan En İyi Uygulama Örnekleri̇ ve Türkiye İçin Bir Model Tasarımı” 2017 246
Dijital Rapor Bakımda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Sektörel Gelişimi (Sectoral Development of ICT for Care) 2017 6
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik 1. Ulusal Eylem Planı 2016 7
Dijital Rapor DURUM TESPİT ÇALIŞMASI 2013-2014 SONUÇ RAPORU: Huzurevlerinde Bakım Hizmeti Alan Yaşlıların Yerleşme Nedenleri, İstismar ve İhmal Nedeni ile Yerleşme Oranları 2016 83
Dijital Rapor Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Kapsamında Engelli Hakları Ulusal Göstergeleri Kitabı 2016 88
Dijital Rapor National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 2016 87
Dijital Rehber Otizm Spektrum Bozukluğu Kitabı 2016 376
Dijital Rehber Otizm Spektrum Bozuklukları Aile Bilgilendirme Rehberi 2016 138
Dijital Rapor Alzheimer Hastalığı ve Bakım Hizmetleri Çalıştayı - Çalıştay Raporu 2015 131
Dijital Rapor Türkiye'de Yaşlılara Yönelik Kurumsal Bakım İhtiyacı Tespit ve Öneriler Raporu 2015 41
Dijital Rapor Rapor eki : İl Bazlı Huzurevi Yaşlı Kuruluş Bakım ve İhtiyaç Sayıları 2015 1
Dijital El Kitabı Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı Final Kitabı 2015 132
Dijital Analiz Kitabı Kamuda Engelli İstihdamının Analizi Kitabı (Türkçe) 2015 170
Dijital Analiz Kitabı Analysis of Disabled Employment in the Public Sector( English) 2015 163
Dijital Bildiri Kitabı Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı 2015 510
Dijital Rehber Kamu Kurumları İçin Uygulama Rehberi 2014 62
Dijital Rehber Sivil Toplum Kuruluşları İçin Uygulama Rehberi 2014 66
Dijital Rehber Yargı İçin Uygulama Rehberi 2014 62
Dijital Rehber Yasama İçin Uygulama Rehberi 2014 58
Dijital El Kitabı Ortopedik Hazır ve Ismarlama Protez Ortez Teknik El Kitabı 2014 376
Dijital Aile Eğitim Seti Görme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 106
Dijital Aile Eğitim Seti İşitme Engelli Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 98
Dijital Aile Eğitim Seti Motor Fonksiyonel Problemi Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 132
Dijital Aile Eğitim Seti Ruhsal Duyusal Bozukluğu Olan Çocuklar Aile Eğitim Rehberi 2014 76
Dijital El Kitabı Herkes İçin Erişilebilir İşyerleri Kitabı 2013 96
Dijital Rehber Bakım Hizmetleri Uygulama Rehberi 2013 95
Dijital Bildiri Kitabı Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Bildiri Kitabı 2013 205
Dijital El Kitabı Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve İhtiyari Protokolü Konusunda Parlamenterlere Yönelik El Kitabı 2012 158
Dijital Rapor Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif yaşlanma Sempozyumu Bildirileri 2012 373
Dijital Rapor "I. Uluslararası Katılımlı Yaşlı Bakım Modelleri ve Rehabilitasyon Turizmi Kongresi" ve "III.Geriatrik Fizyoterapi Kongresi" Bildirileri Kitabı 2012 502
Dijital Araştırma Sağlık Araştırması 2012  
Dijital Araştırma Nüfus ve Konut Araştırması (Bilgi Notu) 2011 3
Dijital Araştırma Nüfus ve Konut Araştırması (Engellilik Araştırma Sonuçları) 2011 50
Dijital Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (TR) 2011 198
Dijital Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (EN) 2011 198
Dijital Rapor İş Gücü Piyasasının Engelliler Açısından Analizi (Özet) 2011 44
Dijital Rapor Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması Raporu 2010 207
Dijital Rapor The Research on Measurement of Disability Discrimination 2010 208
Dijital Sempozyumu Kitabı Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Sempozyumu Kitabı 2010 100
Dijital Sempozyumu Kitabı Symposium on Fighting Against Disability Discrimination 2010 102
Dijital Rapor Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması Kitabı / Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 96
Dijital Rehber Herkes İçin Ulaşılabilirliğin İyileştirilmesi (Örnek Uygulama Rehberi) 2008 157
Dijital Sözleşme Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme(Kolay Okunur Sürümü)   26
Dijital Dergi Özveri Dergisi    
Dijital Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (AR)   5
Dijital Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (EN)   5
Dijital Rapor Türkiyedeki Engellilik Politikası (ES)   5
Dijital Uzmanlık Tezleri Uzmanlık Tezleri    
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı 2012 33
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı 2007 124
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Yaşlanma 2002 Uluslararası Eylem Planı 2002 124
Basılı/Dijital Ulusal Eylem Planı Bakım Hizmetleri Stratejisi Ve Eylem Planı (2011 – 2013) 2011-2013 10
Digital Bulletin Statistical Bulletin 2020 89
Digital Newsletter 2020-1 January/February e-Newsletter 2020 46
Digital Newsletter 2019-5 November/December e-Newsletter 2019 51
Digital Guide Information Guide for Older Persons 2020 21
Digital Analysis An Analysis of the Labour Market Based on Disability 2011 198
Digital Analysis Analysis of PWD Employment in the Public Sector 2015 163
Digital Book How Society Perceives Persons with Disabilities   360
Digital Research The Research on Measurement of Disability Discrimination 2010 208
Digital Observation Concluding Observations 2019 16
Digital Book List of Turkish Delegation    
Digital Book Reply to List of Issues 2019 26
Digital Book Turkey Human Rights Core Document 2018 63
Digital Report Turkey Initial Report 2017 51
Digital Book CoE_2017_2023 Disability Strategy   38
Digital Handbook CRPD Handbook for Parlamentarians 2007 164
Digital Book CRPD-National Indicators for the Rights of Persons with Disabilities   87
Digital Book Disability Policy in Turkey   5
Digital Book EU Disability Strategy 2010-2020 2010 12
Digital Book Incheon Strategy 2012-2022 2012 55