Çoklu Doğum Yardımı


Soru 1: Çoklu Doğum Yapan Muhtaç Ailelere Nakdi Destek Verilmesi Yardım Programının amacı nedir?

Ülkemizin dinamik nüfus yapısının korunması ve Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesi gözetilerek çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerdeki 0-24 ay arası çocukların beslenme ve öz bakım ihtiyaçları için geliştirilmiş Fon kaynağı ile finanse edilen bir yardım programıdır.

Soru 2: Bu yardım programından kimler faydalanabilir?

Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından muhtaç olduğu tespit edilen ve çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu haneler faydalanabilirler.

Soru 3: Bu yardım programından yararlanmak istiyorum, başvuruyu nereye yapmalıyım?

Başvuru sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılabilir.

Soru 4: Yardım başvurumun değerlendirmesi kim tarafından yapılacak?

Başvurunun yapıldığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Mütevelli Heyeti tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılır.

Soru 5: Ödeme zamanı, ödeme miktarı ne şekilde yapılır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilenler için; çocuk başına 400 TL ödeme yapılmaktadır. Ödemeler iki ayda bir PTT aracılığıyla kişilerin hesaplarına aktarılmaktadır.

Soru 6: Çoklu Doğum Yardımından ne kadar süre ile yararlanabilirim?

Fayda sahibi çocuklar için ödemeler 0-24 ay arası (en fazla 24 ay) yapılır.

Soru 7: Hanede sosyal güvenceli biri olması durumunda bu yardımdan yararlanabilir miyim?

Evet, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç olunduğunun tespiti halinde hanede sosyal güvenceli birisinin olması çoklu doğum yardım programından yararlanmaya engel teşkil etmez.

Soru 8: Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) yararlanıyorum, aynı zamanda Çoklu Doğum Yardımından yararlanabilir miyim?

Evet, diğer başvuru şartlarının sağlanması halinde her iki yardım programından yararlanılabilir.