Genel Sağlık Sigortası (GSS) Katılım Payı Ödemeleri


Soru 1: Katılım Payı nedir?

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60/c-1 (eski adıyla yeşil kartlılar) ve 60/c-3 (2022 sayılı yasa kapsamında olanlar) kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik vb. katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutar olup, katılım payları bu kapsamdaki kişilerin talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca kendilerine yapılan geri ödemedir.

Soru 2: Katılım paylarının geri ödenmesi için hangi kriterler gerekmektedir?

a) Katılım payı almak için ikametinin bağlı bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuran 5510 sayılı yasanın 60/C-1 maddesi kapsamındaki (eski adıyla yeşil kartlılar) müracaatçının, aile (aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, ana ve babayı kapsar) içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin üçte birinden az olması,

b) Katılım payı almak için ikametinin bağlı bulunduğu SYD Vakfına başvuran 5510 sayılı yasanın 60/C-3 maddesi kapsamındaki (2022 sayılı yasadan yararlananlar) müracaatçının, hane (aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın adres kayıt sistemindeki kayıtlara göre aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan bir kişiyi veya birden fazla kişiden oluşan topluluğu kapsar) içindeki kişi başına düşen gelirin aylık tutarının, müracaat tarihinde geçerli olan net asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir.

Soru 3: Katılım paylarını geri alabilmem için hangi belgeler ile müracaat etmeliyim?

Başvuru sahiplerinden katılım payı ile ilgili herhangi bir belge veya evrak talep edilmeyecektir. Sadece kimlikleri ile ikamet ettikleri il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmeleri yeterli olacaktır.

Soru 4: Katılım payının geri ödemesi, kişilerin hangi tarihlerde yaptıkları hastane, ilaç, reçete, optik vb. ödemeleri kapsamaktadır?

Katılım payı ile ilgili ödeme yapılabilmesi için kişilerin katılım payını ödedikleri tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ikamet ettikleri il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvurmaları gerekmektedir.