Korumalı İşyerleri


Soru 1: Korumalı işyerlerinin amacı nedir?

 Korumalı işyerleri, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden desteklenen işyerleridir.

 

Soru 2: Korumalı işyerinde kimler çalışabilir?

15 yaşını bitirmiş, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olan;

  • Yetişkinler için en az % 40 oranında engelli,
  • Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER

»   Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),

»   Orta Düzeyde ÖGV(50-59)

»   İleri Düzeyde ÖGV (60-69)

»   Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79)

»   Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)

»   Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)

ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal engelli bireyler çalışabilirler.

 

Soru 3: Korumalı işyeri statüsü almak için nereye başvurulur?

İşyerine korumalı işyeri statüsü almak isteyen bir işveren, ilinde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalıdır.

 

 

Soru 4: Korumalı işyeri teşvikleri nelerdir?

Korumalı işyerine yönelik, gelir ve kurumlar vergisi indirimi ve Çevre ve Temizlik Vergisi’nden muafiyeti bulunmaktadır. Korumalı işyerlerinde çalışacak zihinsel veya ruhsal engellilerin   maaşlarının   belli   oranı   (2019   yılı   ikinci   altı aylık dönemde ise her ay her bir engelli için 763,69 TL’dir.) Bakanlığımızca   karşılanır.   Korumalı   işyerlerinde   çalışan zihinsel veya ruhsal engellilerin işsizlik sigortası, işveren payı primleri de Hazineden karşılanır.

Soru 5: Bir işyerinin, korumalı işyeri statüsü kazanabilmesi için kaç engelli çalıştırması gerekir?

Korumalı işyerinde en az sekiz engellinin çalışması gerekmektedir.   Bununla   beraber,   korumalı   işyerlerinde çalışacak  engelli  bireylerin  sayısının,  toplam  işçi  sayısına oranı %75’ten az olamaz.