İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs Gazileri (Muharip Gaziler)


Soru 55: Muharip Gazilerimizin hakları nelerdir?

5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7447 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklik sonucu muharip gazilerin (İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs)  almakta oldukları şeref aylıklarının sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında ödenmesi sağlanmıştır.

 

-Kendisi, eşi, 25 yaşını doldurmamış ve evlenmemiş çocukları, anne ve babasına ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılmaktadırlar. Ayrıca,

-Kendisi ve eşi için sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti

-Mesken vergisi muafiyeti (200 m² aşmayan tek mesken için)

-Elektrik enerjisi ücreti indirimi (% 40 ), su ücreti indirimi (%50)

-Sosyal tesislerden eş, anne, baba ve çocukları için yararlanma hakkı

-Yüksek Öğretimde Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Alınmaması,

-Kredi ve Yurtlar Kurumundan Burs Verilmesi,

-Muharip Gazi Çocuklarının Askeri Okullara Öncelikle Alınması,

-Müsabaka Yerlerine Girme,

-Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz İstifade Etme,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Huzurevlerinden ücretsiz yararlanma,

-Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz İstifade Etme gibi sosyal haklardan faydalanmaktadırlar.

Soru 56: Şeref aylığı alanlardan sağlık hizmetlerinden katılım payı ve ilave ücret alınmakta mıdır?

1005 sayılı Kanun kapsamında Şeref Aylığı alanlarla eşlerinin sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Ayrıca Şeref Aylığı alan kişilerden ilave ücret alınmamaktadır.

Soru 57: Muharip gaziler, terörle mücadele gazileri ve vazife malûlü gazilerin hakları arasındaki farklılıkların nedeni nedir?

5434 sayılı Emekli Sandığı Yasası'na tabi olan vazife malûlü Gazilerimizle, 3713 ve 2330 sayılı yasalara tabi olan terörle mücadele malûlü Gazilerimizin arasında sahip oldukları haklar bakımından farklılıkların olması mevcut düzenlemelerden kaynaklanmakta olup, mevcut durumun değişebilmesi için yasal düzenlemeler gerektirmektedir. Kanunlardan doğan farklılıkların giderilmesi hususunda “12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Bazı Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun’’ ile yapılan düzenlemelerde mevcut hakların genişletilmesi sağlanmıştır.

02.08.2013 tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler sonucu vazife ve harp malulleri ile terör mağduru sivil vatandaşlarımızın haklarında önemli iyileştirmeler hayata geçirilmiştir. Kanun ile harp ve vazife malullerine kamuda istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi hakkı, ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su indirimi, ana babaya aylık bağlanmasında muhtaçlık şartının kaldırılması, ek ödeme ve öğrenim yardımı gibi birçok yeni hak sağlanmış ve önceden sağlanmış olan haklarda da kapsam genişletilmiştir.

Mevzuat değişikliği gerektiren konularda mevzuatta değişiklik olması halinde sosyal haklarda yeni kazanımlar söz konusu olabilecektir.