15 Temmuz Darbe Girişiminde Malul Sayılmayacak Derecede Yaralanan Gaziler


Soru 113: 15 Temmuz darbe girişiminde malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza hangi haklar sağlanmıştır?

1.Nakdi Tazminat Ödemesi

Yaralanan vatandaşlarımıza tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşunun kayıtları esas alınmak suretiyle, engellilik ve yaralanma derecesi esas alınarak 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile belirlenmiş esas ve usuller çerçevesinde engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın beş katı tutarında nakdi tazminat ödenmiştir.

2.İstihdam Hakkı

Malullük derecesi %40’ın altında olan yaralı vatandaşlarımızın kendisi veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişiye istihdam hakkı sağlanmıştır.

3.Faizsiz konut kredisi:

Gazilerimize, bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilmektedir.  2020 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 177.000 TL’dir.

4.Ücretsiz seyahat hakkı:

Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.

5.Elektrik ve su indirimi:

Gazilerimiz, tahakkuk ettirilecek su ücretinin % 50’den ve elektrik ücretinin de % 40 tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler.

6.Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı:

 Gazilerimizin çocuklarına her ay için ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yükseköğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.  Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir.

Gazilere SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır.

Her yıl ödenecek miktar, malullük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

 

Malûllük Derecesi

Göstergeler

1

40 000

2

36 000

3

31 000

4

28 000

5

25 000

6

22 000

 

7.Sağlık Yardımı

Bu kapsamda ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır.

Gazilerimizin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır.

Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır.

8.Mesken Vergisi Muafiyeti

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

 9.Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması

Ücretsiz Yararlanma Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

 10.Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir.

11.Sosyal Tesislerden Yararlanma

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

 12.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma

Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; "Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi" esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

 13.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

14.Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği)

Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

15.Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti

Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.