Engelli Memurlara ve Engelli Yakını Bulunan Memurlara Tayin Hakkı


Soru 1: Bakım gereksinimi olan engelli yakını bulunan memurların tayininde kolaylık sağlanmakta mıdır?

Atama talebinde bulunacak memurun kendisinin %40 ve üzerinde engelli olması koşulu aranmamaktadır. Ancak; Engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere  dayalı  olarak yer değiştirme talebinde bulunacak  memur  için  en az %40 oranında engelli olmak koşulu aranırken, engelli olmayan memurların eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarında, yetişkinlerde Tam Bağımlı Engelli Birey, 18 yaşının altındaki bireyler de ise;

  • Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79),
  • Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89),
  • Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olmak koşulu aranmaktadır.