Terör Mağduru Sivil Vatandaşlara Sağlanan Haklar


Soru 114: Terör Mağduru Sivil Vatandaşlara Sağlanan Haklar nelerdir?

  1. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisine istihdam hakkı sağlanmaktadır.
  2. Yaralanma, engelli hâle gelme ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;
  1. a) Yaralananlara altı katı tutarını geçmemek üzere yaralanma derecesine göre,
  2. b) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere dört katından yirmidört katı tutarına kadar,
  3. c) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere yirmibeş katından kırksekiz katı tutarına kadar,
  4. d) Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenlere kırkdokuz katından yetmişiki katı tutarına kadar,
  5. e) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,

            Nakdî ödeme yapılır.

  1. (9.500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından üçüncü derece olarak tespit edilenlere yüzde altmışı tutarında,

Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından ikinci derece olarak tespit edilenlere yüzde sekseni tutarında,

Çalışma gücü kaybı, yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci derece olarak tespit edilenler ile  ölenlerin mirasçılarına tamamı tutarında aylık bağlanır.