Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı


Soru 1: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımına kimler müracaat edebilir?

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programına başvuru, Muhtaç Asker Ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi tarafından yapılır.

Soru 2: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında hangi kuruma müracaat etmem gerekir?

Müracaatlar ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına yapılmaktadır.

Soru 3: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programında şartları sağlayan hak sahibi kişiye aylık 350 TL olmak üzere her iki ayda bir 700 TL tutarında düzenli nakdi ödeme yapılır.

Soru 4: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından kimler faydalanabilir?

Bu yardımdan kişi üzerinde sosyal güvence olmama durumunda, babası askerlik vazifesini yerine getirmekte olan, 18 yaşını doldurmamış, bekâr olan, Sosyal ve Ekonomik Destek Yardımından (SED) yararlanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunmayan, diğer kurumlardan asker yardımı adı altında yardım almayan, fayda sahibi kapsamında 2022 aylığı almayan ve muhtaçlık durumuna göre mütevelli heyetinin uygun gördüğü kişiler faydalanabilmektedir.

Soru 5: Hanede birden fazla çocuk olması durumunda diğer çocuklar için de bu yardım programından faydalanabilir miyim?

Hanede birden fazla asker çocuğu bulunması durumunda, her bir çocuk için yardım başvurusu alınır ve şartları sağlaması halinde her bir çocuğa ayrı ödeme oluşturulur.

Soru 6: Hanede sosyal güvence olması halinde Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanabilir miyim?

Hanede sosyal güvence olması bu yardımı almaya engel teşkil etmemektedir.

Soru 7: Muhtaç Asker Ailesi Yardımından faydalanmıyorum. Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından da yararlanabilir miyim?

Hayır, Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanmayan kişiler bu yardımdan yararlanamazlar.

Soru 8: Babası askerde ve kendisi evli olan çocuklar Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından yararlanabilir mi?

Hayır, evli olan çocuklar bu yardım programından faydalanamazlar.

Soru 9: Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamında anne veya babanın hak sahibi olması durumunda, asker çocuğu programına başvuru yapılabilir mi?

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı kapsamındaki askerin anne ve babası bu programa başvuru yapamaz.

Soru 10: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı kapsamında itirazlar hangi kuruma yapılmaktadır?

İkametinizin bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına itirazlar iletebilir.

Soru 11: Muhtaç Asker Çocuğu Yardımından yararlanan bir kişi öksüz yetim yardımından faydalanabilir mi?

Hayır, yararlanamazlar.