Engelliler İçin Kimlik Kartı


Soru 1: Kimlik kartı nasıl alınır?

Engelli Kimlik Kartı alabilmek için engelli birey sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu belgelemelidir. Engelli bireyin 18 yaşından küçük olması durumunda sağlık kurulu raporunda “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Hafif Düzeyde ÖGV (40-49,) Orta Düzeyde ÖGV (50-59), İleri Düzeyde ÖGV (60-69) Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birinin yer alması gerekmektedir.

Engelli  bireyin  ikamet  ettiği  ildeki  Aile ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı veya onaylı örneği ile müracaat edilerek engelliler için kimlik kartı alınabilir.

Bunun yanı sıra, yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sahibi olan vatandaşlarımız, Engelliler İçin Kimlik Kartı başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirler.

%40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olan vatandaşlarımız (2019 yılı öncesinde verilen sağlık raporlarının güncellenmesi durumunda) e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaları halinde, düzenlenen kimlik kartları kişilerin MERNİS’ te kayıtlı bulunan adreslerine veya başvuru esnasında beyanda bulundukları adrese iadeli taahhütlü posta ile teslim edilecektir.

e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmak için tıklayınız

Soru 2: Apostil nasıl yapılır?

Apostil ; yabancı devlet makamları tarafından düzenlenmiş bir belgenin ayrıca bir tastik  işlemine gerek duyulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli olarak kabul edilmesine yönelik olan işlemler bütünüdür.

Apostil Nerede Yapılır?

Apostil onayı ilçe kaymakamlıkları ve valiliklerin hukuk büroları tarafından yapılmaktadır. Ancak apostil kuralları yalnızca Lahey Konferansı'na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Eğer apostile taraf olmayan ülkelere ait bir belgeniz varsa Valilik Hukuk Bürolarında tastiki yapılır.

Ülkemizde apostil şerhi almak için: İlçelerde kaymakamlıklara, illerde ise valiliklere başvurulması gerekmektedir.

Yurtdışında apostil işlemleri: Yurtdışı apostil işlemleri 1961 yılından itibarın yapılmaktadır. Yurtdışında apostil işlemi yapılmak isteniyorsa bununla ilgili her ülkenin ayrı prosedürü olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Zira her ülkenin apostil verme yetkisini tanıdığı kurum farklıdır.

Apostilin geçerlilik süresi: Bir belgeye konulan apostil şerhinin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Ancak apostil konan belgenin geçerliliği belli bir süre sonra bitiyorsa belgeye konan apostil şerhinin geçerliliği de o sürenin sonunda bitecektir.

Apostil konsolosluktan alınır mı?

Apostil onayı her ülkede geçerli olmayabilir. Apostil onayının geçerli olmadığı ülkelerde, kamu belgelerinin geçerliliğinin sağlanması isteniyorsa konsolosluklara başvurulması gerekir. Kısacası apostil şerhi konsolosluklardan alınmaz hatta apostil onayı alınmayacağı zaman konsolosluklardan tastik alınır.

Apostil için gerekli belgeler;

  • Belgenin aslı
  • Belgenin bir fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi

Apostil nasıl yapılır?

Apostil işlemi Türkiye’de valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yapılmaktadır. Apostil işlemi şu şekilde gerçekleşir.

  1. Belgenin aslı ve bir fotokopisi, kaymakamlığa veya valiliğe sunulur.
  2. Belge, yetkili bir makam tarafından incelenir.
  3. Belgenin gerçekliği ve içeriğinin doğruluğu onaylanır.
  4. Belgeye apostil şerhi eklenir.

Belgelere apostil yapılmak isteniyorsa izlenmesi gereken yollar;

  1. Öncelikle belgenin aslı ile yeminli tercümana gidilmesi ve tercümesi gerekli diye Türkçe’ye tercüme edilmelidir. 
  2. Ardından yeminli tercüme işleminin yapıldığı yerde bulunan Noter tarafından bu tercüme onaylatılmalıdır.
  3. Daha sonra apostil işlemleri için valilik veya kaymakamlıklara başvurmak gerekmektedir.

Apostil işleminin süresi ne kadardır?

Apostil işleminin süresi, belgenin türüne göre değişmektedir. Genel olarak, apostil işlemi birkaç gün içinde tamamlanmaktadır.