Yayınlar


Yayın Türü Yayın Adı Yayın Yılı Sayfa Sayısı İndir
Uzmanlık Tezi Sürdürülebilirlik ve Yoksulluk İlişkisi - Nazlıhan ÖZGENÇ 2013 123
Uzmanlık Tezi Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Örnekleri - Mustafa Sencer KİREMİTÇİ 2013 139
Uzmanlık Tezi Türkiye'de İllerin Yoksulluk Riskinin Ölçülmesi Üzerine Bir Yöntem Önerisi - Pınar YAVUZKANAT 2013 127
Uzmanlık Tezi Türkiye'de Yoksulluğun Boyutları: Mücadele Politikaları ve Müdahale Araçları - Sümer İNCEDAL 2013 145
Uzmanlık Tezi Mobil Teknolojilerin Sosyal Yardımlar Alanında Kullanımı - Çağlar ÇİNAR 2014 130
Uzmanlık Tezi Yoksulluk ve Terör İlişkisi - Oğuz ÖZDEMİR 2013 117
Uzmanlık Tezi Sosyal Yardım Alanında Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Örnek Model Sosyal Yardım Bilgi Sistemi - Umut İsmail Yeşilırmak 2011 81
Uzmanlık Tezi Genel Esaslarıyla Türk Hukuku'nda Vakıf Müessesesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları - Ahsen Arıöz Bozkuş 2011 152
Uzmanlık Tezi AB Ülkeleri ve Türkiye'deki E-içerme Uygulamalarının Karşılaştırılması - Bekir Sıtkı Saz 2011 90
Uzmanlık Tezi Yoksullukla Mücadelede Proje Destekleri ve Proje Desteklerinin Zaman Serisi Olarak Modellenmesi - Ersin Biçer 2010 128
Uzmanlık Tezi Türkiye'de Çocuk Yoksullugu - Şebnem Avşar Kurnaz 2010 96
Uzmanlık Tezi Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri - Samet Güneş 2010 168
Uzmanlık Tezi Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikası Çerçevesinde Güney Avrupa Sosyal Devlet Modeli ve Türkiye - Pınar Günal 2010 128
Uzmanlık Tezi Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği - M. Seyid Pehlivan 2010 96
Uzmanlık Tezi Küreselleşme ve Yoksulluk Birleşmiş Milletler UNDP ve Dünya Bankası Göstergeleri Işığında Bir Analiz - Münir Tireli 2010 176
Uzmanlık Tezi Sosyal Dışlanma ve Yoksulluk İlişkisi - Tijen Şahin 2010 128
Uzmanlık Tezi Sosyal Yardım Alanında SYDV ve STK İşbirliği Sorunlar Çözüm Önerileri - Ozan İlter 2010 88
Uzmanlık Tezi Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki Keçiören Örneği - Semiha Boybek 2010 144
Uzmanlık Tezi ŞNT Programı için Yapılan Başvuruların Zaman Serileri ile Modellenmesi - Ahmet Fatih Ortakaya 2010 128
Uzmanlık Tezi Ülkemiz Vatandaşı Olmayanlara Yapılan Sosyal Yardımlar Bir Politika Önerisi Denemesi - M. Ali Küçükçavuş 2010 192
Uzmanlık Tezi Yoksulluk Kültürü Yaklaşımına Eleştirel Bir Bakış - Fatih Özdoğan 2010 72
Uzmanlık Tezi Yoksullukla Mücadelede Avrupa'nın ve Türkiye'nin Sosyal Yardım Modeli - Ersin Kaya 2010 120
Uzmanlık Tezi Yoksullukla Mücadelede İstihdamın Rolü - Ferhat Odabaşı 2010 72
Uzmanlık Tezi Türkiye'de ve Dünyada Şartlı Nakit Transferi Uygulamaları - Caner Esenyel 2010 136
Uzmanlık Tezi Kentteki Kadının Yoksulluğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü'nün Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları - N. Janset Dinçoflaz 2010 216
Uzmanlık Tezi Yoksullukla Mücadele - Beşeri Sermaye İlişkisi - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI 2010 128
Hakemli Dergi Yardım ve Dayanışma Dergisi 1. Sayı 2010 120
Hakemli Dergi Yardım ve Dayanışma Dergisi 2. Sayı 2010 96
Hakemli Dergi Yardım ve Dayanışma Dergisi 3. Sayı 2011 104
Dergi Dayanışma Dergisi 1. Sayı 2008 92
Dergi Dayanışma Dergisi 2. Sayı 2009 92
Dergi Dayanışma Dergisi 3. Sayı 2009 92
Dergi Dayanışma Dergisi 4. Sayı 2009 88
Dergi Dayanışma Dergisi 5. Sayı 2009 88
Dergi Dayanışma Dergisi 6. Sayı 2010 88
Dergi Dayanışma Dergisi 7. Sayı 2010 88
Dergi Dayanışma Dergisi 8. Sayı 2010 88
Dergi Dayanışma Dergisi 9. Sayı 2010 88
Dergi Dayanışma Dergisi 10. Sayı 2011 88
Dergi Dayanışma Dergisi 11. Sayı 2011 88
Dergi Dayanışma Dergisi 12. Sayı 2011 88
Kitap Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında Vergi ve Muhasebe Uygulamaları 2012 176
Kitap Dünyada Sosyal Politika ve Sosyal Konut Uygulamaları 2012 80
Araştırma Raporu Eşi Vefat Etmiş Kadınlar İçin Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi Sonuç Raporu 2010 160
Araştırma Raporu Türkiye'de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programının Fayda Sahipleri Üzerindeki Etkisinin Nitel ve Nicel olarak Ölçülmesi Projesi Final Raporu 2012 164
Araştırma Raporu Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi - UNICEF ile işbirliği sonucunda yapılan çalışma 2014 29
Araştırma Raporu Policy Paper on Improving Conditional Cash Transfer Programme in Turkey - Collaboration with UNICEF 2014 27
Araştırma Raporu Qualitative and Quantitative Analys of Impact of Conditional Cash Transfer Program in Turkey - Project Report 2012 120
Sempozyum Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt I 2010 636
Sempozyum Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı Cilt II 2010 582
Sempozyum Edited Collection of Symposium Papers 1 2010 624
Sempozyum Edited Collection of Symposium Papers 2 2010 624