Misyon ve Vizyonumuz
“Misyon Bildirimi

  • Yoksullukla mücadele alanında strateji geliştirmek,
  • Sosyal yardım yararlanıcılarını nesnel ölçütlere göre belirleyerek muhtaçlık temelinde verilen tüm sosyal yardımları tek merkezde birleştirmek,
  • Adil bir gelir dağılımını sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı düzenli ve süreli sosyal yardımlar ile güçlendirmek,

 

Vizyon Bildirimi

  • Yoksulluğun olmadığı, geleceğe güvenle bakan bireylerden oluşan, müreffeh bir Türkiye için sosyal yardımları kapsayıcı ve etkin olarak kullanmak. “