Proje Destek Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
PROJE  Aile Destek Merkezi (ADEM Projeleri) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamındaki kadınlarımıza yönelik faaliyet gösteren ADEM'ler; devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla kadınlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını geliştirmeye çalışan merkezlerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Dezavantajlı kadın ve çocuklar Online Proje Dokümanı Yeni açılan Merkezler için azami 1.650.000 TL
Devam eden Merkezler için azami 1.450.000 TL
Ödemeler bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde yapılmaktadır.
PROJE  Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM Projeleri) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu  kapsamındaki vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonlarını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren SODAM'lar, vatandaşlarımızın psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini desteklemeye çalışan merkezlerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Dezavantajlı kadın ve çocuklar Online Proje Dokümanı Yeni açılan Merkezler için azami 1.650.000 TL
Devam eden Merkezler için azami 1.450.000 TL
Ödemeler bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde yapılmaktadır.
PROJE  Evsizlere Konaklama Projesi Evsiz, mekansız ve kimsesiz vatandaşlarımızın tespit edilerek temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve benzeri diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen yardımlardır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Evsiz, mekânsız ve kimsesiz vatandaşlar Online Proje Dokümanı Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
PROJE  Sosyal Hizmet Projeleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun olarak dezavantajlı grupların ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesine yönelik çeşitli projeler desteklenmektedir. STK’lar ve Yerel Yönetimler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla Genel Müdürlüğe Dezavantajlı gruplar (Kadınlar, Yaşlılar, Engelliler, Çocuklar) Online Proje Dokümanı İhtiyaca göre değerlendirilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
PROJE  Vakıf Modernizasyonu Projeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik projelere destek verilmektedir.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Online Proje Dokümanı İhtiyaca göre değerlendirilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
PROJE  Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi Reşit olarak veya akademik yaşamlarını tamamlayarak kuruluş bakımından ayrılan ve “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam hakkı” bulunan gençlerin, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte ilk kez istihdam edilmelerinden bir ay sonrasına kadar konaklama ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal hizmet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 2828 sayılı Kanun Kapsamında Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler Online Proje Dokümanı Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.