Proje Destek Programlarımız


Yardım Türü Yardım Programı Kapsamı Başvuran Kimler Faydalanır Evrak Tutar Ödeme Dönemi
PROJE  Aile Destek Merkezi (ADEM Projeleri) ADEM Projeleri toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve bu kurumun merkezinde yer alan kadınları desteklemek adına, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu, dezavantajlı grupların yoğun yaşadığı ve toplumsal hayata katılımın zor olduğu bölgelerde yaşayan ve kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif kurslara erişemeyecek olan kadınlar için milli ve manevi değerler ile toplumun değer yargılarını muhafaza etmek üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacı ile faaliyet gösteren merkezlerdir. Kapsamda yer alan kişiler Dezavantajlı kadın ve çocuklar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi • Yeni açılan Merkezler için azami 2.375.000 TL
• Devam eden Merkezler için azami 2.175.000 TL
Vatandaşa ödeme yapılmamaktadır.
PROJE  Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM Projeleri) Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde SODAM Projeleri toplumun temel yapı taşı olan aileyi ve bu kurumun merkezinde yer alan kadınları desteklemek adına, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin düşük olduğu, dezavantajlı grupların yoğun yaşadığı ve toplumsal hayata katılımın zor olduğu bölgelerde yaşayan ve kendi imkanlarıyla sosyal, kültürel, mesleki ve sportif kurslara erişemeyecek olan kadınlar için milli ve manevi değerler ile toplumun değer yargılarını muhafaza etmek üzere psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacı ile faaliyet gösteren merkezlerdir. Kapsamda yer alan kişiler Dezavantajlı kadın ve çocuklar faydalanabilmektedir.  Kimlik Belgesi • Yeni açılan Merkezler için azami 2.375.000 TL
• Devam eden Merkezler için azami 2.175.000 TL
Vatandaşa ödeme yapılmamaktadır
PROJE  Evsizlere Konaklama Projesi Evsiz, mekansız ve kimsesiz vatandaşlarımızın tespit edilerek öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilmesi, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamalarının sağlanması veya bir mekânın bu kişilerin kışı geçirebilmeleri için tahsis edilmesi, konaklayanların temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve benzeri diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen projelerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Evsiz, mekânsız ve kimsesiz vatandaşlar faydalanabilmektedir. Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
PROJE  Sosyal Hizmet Projeleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun olarak dezavantajlı grupların (çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar vb.) ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımlarının artırılması ve yaşam kalitelerinin yükseltilerek toplumsal dayanışma ve bütünleşmenin sağlanmasına yönelik projelerdir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kişiler faydalanabilmektedir. Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı Projeye göre Bakan Oluru ile belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.
PROJE  Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi Reşit olarak veya akademik yaşamlarını tamamlayarak kuruluş bakımından ayrılan ve “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam hakkı” bulunan gençlerin, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte ilk kez istihdam edilmelerinden bir ay sonrasına kadar konaklama ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik sosyal hizmet projesidir. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 2828 sayılı Kanun Kapsamında Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler faydalanabilmektedir.  Mütevelli Heyeti kararı ile online proje dokümanı Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince belirlenmektedir.