Kişisel Verilerin Korunması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu kapsamında her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığı ile yürütülen sosyal yardım programlarına ilişkin başvurulara yönelik 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun kişisel verilerin işlenme şartlarını düzenleyen 5 inci ve 6 ncı maddeleri ile veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu maddesi kapsamında hazırlanan Açık Rıza Formu ile Aydınlatma Metni aşağıda sunulmuştur:

 

Açık Rıza Formu:

İndirmek için tıklayın.

 

Aydınlatma Metni:

İndirmek için tıklayın.

 

“Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti" e-Devlet Kapısı üzerinden açılmış olup dileyen vatandaşlarımız ve/veya sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın hanesinde yaşayan vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı üzerinden “Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti” ne giriş yaparak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metni ile açık rıza formunu onaylayabilirler.

 

“Sosyal Yardım Sorgu İzni Hizmeti" ne ulaşmak için: https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-sorgu-izni-hizmeti

 

3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından alınan yardım başvuruları ve yardım başvurusu kapsamında yürütülen sosyal yardım hak sahipliği kararı, kontrol faaliyetleri, sosyal inceleme ve hane ziyaretleri ile Bakanlığımız tarafından sosyal yardım ve hizmetlere yönelik yürütülen iş ve işlemlerde kullanılan “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ doğrultusunda oluşturulan “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu” aşağıda sunulmuştur:

 

Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu:

İndirmek için tıklayın.