Daire Başkanlıkları
Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Aile Yardımları Daire Başkanlığı

Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Barınma Yardımları Daire Başkanlığı

Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanlığı

İstihdam Daire Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanlığı

Kaynak Yönetimi Daire Başkanlığı

Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı

Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı

Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı