Barınma Yardımları Daire Başkanlığı
Barınma Yardımları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Muhtaç ailelerin barınma gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yardımların usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

a) Vakıflardan gelen öğrenci yurdu proje taleplerini değerlendirmek, buna ilişkin iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek.

b) Sosyal konut projesi ile ilgili iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

c) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve ilgili makamın onayına sunmak.

ç) Fon Kurulunun tevdi edildiği makamın kararlarına uygun olarak kaynak aktarım talimatlarını düzenlemek ve kararları vakıflara bildirmek.

d) Daire başkanlığı tarafından uygulanan program ve projelerin takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

e) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Barınma Yardımları Daire Başkanlığı Birimleri

i.   Barınma Yardımları Birimi

ii.  Sosyal Konut Birimi

iii. Öğrenci Yurdu Birimi

iv. İzleme Birimi