Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Afet ve acil durum halleri nedeniyle oluşan sosyal yardım ihtiyaçlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

b) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna gelen kişilerin gıda, giyim ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

c) Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna gelen kişilerin hasar gören evlerinin yapımı, onarımı ve tefrişatına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Afet bölgesinden gelen taleplere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan kaynak aktarılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

d) Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı sosyal yardım ihtiyacına ilişkin olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının koordinasyonunu sağlamak.

e) Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde yer alan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu’na ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

f) Afet hallerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde bulunan afet koordinasyon merkezinde yürütülecek iş ve işlemlerin sekretaryasını sağlamak.

g) Türkiye Afet Müdahale Planı içerisinde yer alan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu’nun lojistik ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Afet ve acil durumlarda depo yönetimi ve dağıtım hizmetlerinde görev alacak kurum ve kuruluşlara yönelik akreditasyon hizmetlerini yürütmek.

h) Afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına özellikle Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu’na ilişkin eğitimler düzenlemek.

ı) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

i) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

Afet Acil Durum ve Koordinasyon Daire Başkanlığı Birimleri

i.  Afet ve Acil Durum Birimi

ii.  İstatistik Birimi

iii. Koordinasyon Birimi

iv. Evrak ve Dokümantasyon Birimi