Aile Yardımları Daire Başkanlığı
Aile Yardımları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.

b) Muhtaç ailelerin gıda gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

c) Muhtaç hanelerde yaşayan öğrencilere eğitim ve öğrenim imkânı sağlanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.

ç) Yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

d) Her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.

e) Dairenin görev alanına ilişkin vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek ve ilgili makamın onayına sunmak.

f) İlgili makamlarca yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde onaylanan kaynak aktarım talimatlarını gerçekleştirmek ve kararları vakıflara bildirmek.

g) Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.

ğ) Vakıfların ve diğer kamu kurumlarının görüş taleplerini içeren, dairenin görev alanına giren hususlara ilişkin yazıları cevaplamak.

Aile Yardımları Daire Başkanlığı Birimleri:

i.  Yakacak ve Gıda Yardımları Birimi

ii.  Eğitim Yardımları Birimi

iii. Özel Amaçlı Yardımlar Birimi