…
…
…
…
…
…
…
19 Eylül 2023, Salı Mardin, Türkiye

Aile Çalıştayı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ ’ın talimatlarıyla ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması amacıyla  81 İlimizde, Valiliklerimizin desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz  koordinasyonunda 22 Eylül 2023’e kadar “Aile Çalıştayı” düzenlenecektir.

 

Bakanımız,Sayın Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ’ın vurguladığı üzere aileyi merkeze alan Türkiye Yüzyılı için ‘Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye’ anlayışıyla Bakanlık olarak ailenin korunması ve güçlenmesi için çalışmalar sürdürülecektir.

           

Bu çerçevede Mardin ilimizde Aile Çalıştayı; Mardin Artuklu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Ana Bilim  Dalı Dr. Öğretim Üyesi Naif ERGÜN ve Dr. Öğretim Üyesi Fuat BALSAK moderatörlüğünde ilgili kamu kurumu, Sivil Toplum Örgütü ve Belediyelerin  katılımıyla  18.09.2023 günü İl Müdürlüğümüz Salonlarında gerçekleştirilecektir. 

Çalıştay  Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Murat KONAN ve Vali Yardımcısı Hasan KURT’un açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Bakanlığımızca Konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1) Aile, Eşitlik ve Adalet: Bu bölümde ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılacaktır.

2) Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah: Bu bölümde ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler tartışılacaktır.

3) Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme: Bu bölümde ailenin hayat boyu gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek aile yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandırılacak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine kurmalarını sağlayacak unsurlar tartışılacaktır.

4) Aile, Çevre ve İklim: Bu bölümde aile dostu mekânlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak, afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini arttıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar tartışılacaktır.

5) Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme: Bu bölümde ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması, aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin kapasitenin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi tartışılacaktır.

6) Aile Odaklı Sosyal Hizmetler: Aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler tartışılacaktır.