Misyon
Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak , dezavantajlı gruplara öncelik vererek adil, bütüncül ve katılımcı bir yaklaşımla hizmet sunmayı misyon ediniyoruz. Hizmetlerini sunarken sosyal adaleti sağlamayı, ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alarak etkili ve sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, faaliyetlerini şeffaf bir şekilde yürüterek paydaşlarla iş birliği içinde toplumsal refahı artırmayı amaçlıyoruz.