Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  1. Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen korunmaya ihtiyacı olan çocukların korunması, bakımı, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimleri ile bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesi ile görevli daire başkanlığıdır.
  2. Bu bağlamda Ülkemizde, korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmet kuruluşlarının açılması, hizmetlerin yürütülmesi, kuruluşların idaresi ve denetimi, kuruluşların personel ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
  3. Ayrıca çocuk koruma sisteminde korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik ilk müdahale ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, çocuklar hakkında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar ilk kabul hizmetlerinin verilmesi, çocukların ailelerine yönelik çalışmalar, periyodik izleme ve değerlendirmeleri, tertip ve nakil işlemleri ile reşit olarak ayrılan gençlerimizin istihdam edilme sürecinde ve toplumla uyumu aşamasında gerekli olan her türlü destek ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi görevlerini yürütmektedir.

 

Daire Başkanlığına bağlı olarak bakım hizmeti veren kuruluş modellerimiz;

  • Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri
  • Çocuk Evleri Siteleri