Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

Suça sürüklenen, suç mağduru olan ve sokakta sosyal risklerle karşı karşıya kalan çocuklardan psikososyal destek ihtiyacı olduğu tespit edilenlere korunma, bakım ve psikososyal destek hizmeti vermek Daire Başkanlığının hizmet önceliğini oluşturmaktadır.

Suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta risk altında bulunan ve refakatsiz çocuklara psikososyal destek hizmeti vermek üzere ihtisaslaşmış Çocuk Destek Merkezleri açılmış olup, bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere yapılandırılmıştır.

Çocuk Destek Merkezlerinde, çocukların bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak olumlu tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya, olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan örselenmeleri veya davranış bozukluklarını sağaltmaya, aile ve sosyal çevre ile uyum sağlamalarına yönelik olarak geliştirilen ANKA Çocuk Destek Programı uygulanmaktadır.