03 Nisan 2018, Salı

KORUYUCU ÖNLEYİCİ HİZMETLER KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL HAKKINDA


 Geçici koruma statüsüne sahip yabancıların Bakanlığımız tarafından sunulan hizmetlere erişimini arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından istihdam edilmek üzere 19 il 20 Sosyal Hizmet Merkezinde “Koruyucu Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında proje sürecince (31.05.2019 tarihine kadar) çalıştırılmak üzere Psikolog, Vaka Danışmanı, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi, Tercüman ve Hizmet Aracısı için başvurular alınmış olup başvuru süresi 19.03.2018 tarihinde tamamlanmıştır.
İl Müdürlüğümüz tarafından başvurusu alınan adayların görüşmeleri 05.04.2018 tarihinde yapılacaktır. Bakanlık tarafından görevlendirilen komisyon başkanı tarafından görüşmeler yapılacaktır.
Adaylar başvuru yaptıkları Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda (6.Kat) görüşmeye alınacaktır.  
Adaylar görüşmeye kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesi gibi fotoğraflı, geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Yabancı uyruklu adaylar ise kimlik tespitinde kullanılmak üzere 99 ile başlayan yabancı kimlik kartını yanlarında bulunduracaklardır.
 
Görüşme Yeri :
Batman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu (Ziyagökalp Mahallesi 80. Yıl Caddesi no:20 Batman)
 
Görüşme Tarih ve Saati :
05.04.2018 tarihinde yapılacak olan görüşmelere listede isim sıralamasına göre belirtilen saat aralığında müracaatçılar görüşmeye alınacaktır.  Aşağıda isim sıralı listede belirtilen şekilde görüşmeye gelmeye gerekli hassasiyetin gösterilmesi.
09.00-10.00: 1-30   arası                                                13.00-14.00: 91-120   arası
10.00-11.00: 31-60 arası                                                14.00-15.00: 121-150 arası
11.00-12.00: 61-90 arası                                                15.00-16.00: 151-180 arası
                                                                                       16.00-17.00: 181-210 arası
                                                                                       17.00-18.00: 211-246 arası
 
EK 1 : İller İçin Görüşme Tarihleri
EK 2 : Görüşmeye alınacak aday listesi (Alfabetik olarak)