Vizyon
Mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan refah bir toplum için değişimi yönetebilen ve bu dönüşümü gerçekleştirebilen, sosyal riskleri önleyici politikalar geliştiren ve uygulayan bir müdürlük olmak.