07 Mart 2018, Çarşamba

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE BAĞLI KURULUŞLARINDA GÖREV YAPAN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK ÖZEL HİZMET ALIM PERSONELLERİ SINAV DUYURUSU


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların 14 üncü maddesine göre Bakanlık Makamının 02.03.2018 tarih ve 182 sayılı onaylarına istinaden 12, 13 ve 14 Mart 2018 tarihlerinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda sözlü sınav gerçekleştirilecektir.
Sınava katılacak adayların kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilen listeye göre sınav tarih ve saatinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
       İlgililere duyurulur.