Ramazan Bişi
Ramazan BİŞİ (Şube Müdürü)

  • Erişilebilirlik İş ve İşlemleri,
  • Taşınır ve İl Konsolide İş ve İşlemleri,
  • ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) İş ve İşlemleri,
  • Personel Hizmet İçi Eğitimleri,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği İş ve İşlemlerinin Yürütülmesinin 
  • Görev alanıyla ilgili Gerçekleştirme Görevliliği.
  • Kendi alanı ile ilgili ve kendisine bağlı kuruluşların İç Denetim Raporlarına ait iş ve işlemlerin
  • İl Müdürü tarafından verilecek diğer görevler.
  • Kendi görev alanı ile ilgili Aile Bilgi Sistemi (ABS elektronik ortam) hizmet modülleri onay işlemleri.
  • İzinli ya da görevli olduğu zamanlarda Abdulvehap TANHAN vekâlet