Serdal BOZGÜN
1 - İdari ve Mali İşler Birimi 

2 - İl Müdürlüğü ve Tüm Kuruluşların Araç Sevk ve İdare İşleri

3 - SEKAPS

4 - İş Sağlığı ve Güvenliği iş ve İşlemleri 

-Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu

- Tüberkuloz ile Mücadele İl Kordisnasyon Kurulu