Ömran GÜNDÜZ
Görev Tanımı

1- Aile ve Toplum Hizmetleri,
- Sosyal Hizmet Merkezlerinin işleyişi iş ve işlemleri
- Sosyal Yardımlar (Doğum Yardımı, Evde Bakım, SED, vb...) iş ve işleyişi
- Aile Eğitim Programı ve Danışmanlık Hizmetleri (Koruyucu Önleyici Tedbir Kararları ile İlgili Eğitim) iş ve işlemleri,
- İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri,
- Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri iş ve işlemleri,
- Sosyal Uyum Hizmetleri iş ve işlemleri
- FRIT II Proje İş ve İşlemleri,
- Nüfus ve Vatandaşlık İş ve İşlemleri,
- İl Brifinginin Koordinasyonun Sağlanması ve takibi