Mehmet Zeki ERYARSOY
Görev Tanımı

1- Sivil Savunma (TAMP, SEKAPS, sivil, vb..), İş Sağlığı ve Güvenliği İş ve İşlemlerinin
Yürütülmesinin takibi,
2- Alo 183 Takibi, İş ve İşlemleri,
3- Erişilebilirlik iş ve işlemleri,
4- UKOME iş ve işlemleri (Toplantılara katılım)
5- Spor Kulübü İş ve İşlemler