Abdulhalim ÜNALAN
Görev Tanımı

1- Personel İş ve İşlemleri,
- Personel Eğitimleri,
- Aday Memur Eğitim İş ve İşlemleri,
- Atama, İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük İş ve İşlemleri
2- İdari ve Mali İş ve İşlemleri,
- Bütçe Tahakkuk İş ve İşlemleri
- Yatırım, Emlak ve İnşaatlarla İlgili İş ve İşlemler,
- İç Kontrol (Bağlı Kuruluşların Denetiminin Koordinasyonu),
- Araçların Takibi, Görevlendirilmesi ve Görev Emri Belgelerinin İmzalanması,
- Yemekhane, Arşiv, Yazı İşleri Birimi
- İhale, Satın Alma İş ve İşlemleri (Doğrudan Teminler (22/d, 21/b, 21/f,..)
- İl Müdürlüğü ve Artuklu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün Çevre Temizliği ve Düzeninin Koordinasyonu ve Takibi