30 Aralık 2022, Cuma

DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ


MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 73) (DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ)
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39287&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5