Tarihçe
Döner sermaye işletmelerinin temelini 24.5.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 19’uncu maddesine dayanılarak kurulan işletme ve saymanlıklar oluşturmaktadır.    

21.04.2021 tarih ve 73 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin   ”24’üncü Maddesinde (1) Bakanlık Döner Sermaye İşletmeleri kurabilir. ” ” denilmektedir.

Döner Sermaye İşletmeleri 52 ilimizde, 1 Merkez İşletme 118 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4  Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi  olmak üzere toplam 122 adet Döner Sermaye İşletmesi mevcut olup, her türlü gelir ve giderleri oluşturulan bu bütçelerden karşılanmaktadır.