Vizyonumuz
İşletmelerimizin, döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar yaparak, mevzuata uygun şekilde mali işlemleri yürütmek ve döner sermaye işlerinden elde edilen gelirleri verimli ve etkili bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.