Görev ve Sorumluluklar
Döner Sermaye Merkez Müdürünün Görevleri

Döner Sermaye Merkez Saymanın Görevleri

Veznedarın Görevleri

Gerçekleştirme Görevlileri ve Sorumlulukları

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Görev ve Sorumlulukları