Abdulkadir ÖZDEMİR
Abdulkadir ÖZDEMİR -İl Müdür Yardımcısı,

Personel İş ve İşlemleri,

Personel Birimi,

Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Atama, Özlük İş ve İşlemleri,

Aday Memur Eğitim İş ve İşlemleri,

Disiplin İşlemleri

İdari Hizmetler iş ve işlemleri,

Yazı İşleri Birimi,

Evrak Kayıt Birimi,

İl Brifinginin Koordinasyonun Sağlanması ve Takibi,

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)

Mali Hizmetler iş ve işlemleri,

Memur, İşçi, Sözleşmeli ve TYP personelinin Maaş Ödemeleri,

Yolluk, Avans, Harcırah İşlemleri,,

Bütçe Tahakkuk,

İhale, Satın Alma İş ve İşlemleri,

Ödenek Talep ve Takip İşlemleri,

Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı diğer iş ve işlemler

Destek Hizmetleri İş ve İşlemleri,

Arşiv Hizmetleri,

İl Müdürlüğündeki araçların takibi, görevlendirilmesi ve görev emri belgelerinin imzalanması

Görev alanıyla ilgili Gerçekleştirme Görevliliği.

Kendi alanı ile ilgili İç Denetim Raporlarına ait iş ve işlemlerin

İl Müdürü tarafından verilecek diğer görevler.