Abdulkadir ÖZDEMİR
Abdulkadir ÖZDEMİR -İl Müdür Yardımcısı,

Personel İş ve İşlemleri,

 • Personel Birimi,
 • Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel Atama, Özlük İş ve İşlemleri,
 • Aday Memur Eğitim İş ve İşlemleri,
 • Disiplin İşlemleri

İdari Hizmetler iş ve işlemleri,

 • Yazı İşleri Birimi,
 • Evrak Kayıt Birimi,

Mali Hizmetler iş ve işlemleri,

 • Memur, İşçi, Sözleşmeli ve TYP personelinin Maaş Ödemeleri,

-Yolluk, Avans, Harcırah İşlemleri,

 • Bütçe Tahakkuk,
 • İhale, Satın Alma İş ve İşlemleri,
 • Ödenek Talep ve Takip İşlemleri,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı diğer iş ve işlemler

Destek Hizmetleri İş ve İşlemleri,

 • Arşiv Hizmetleri,
 • İl Müdürlüğündeki araçların takibi, görevlendirilmesi ve görev emri belgelerinin imzalanması

CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), Lojman ile ilgili İş ve İşlemler,

Sendika ile ilgili İş ve İşlemler. 

 • Görev alanıyla ilgili Gerçekleştirme Görevliliği.
 • Kendi alanı ile ilgili İç Denetim Raporlarına ait iş ve işlemlerin
 • İl Müdürü tarafından verilecek diğer görevler.
 • Kendi görev alanı ile ilgili Aile Bilgi Sistemi (ABS elektronik ortam) hizmet modülleri onay işlemleri.
 • İzinli ya da görevli olduğu zamanlarda Yusuf GAYRETLİ vekâlet