Abdulkadir ÖZDEMİR
SORUMLU OLUNAN ALANLAR:

Personel ve Özlük Hizmetleri

İdari ve Mali Hizmetler Birimi

Birimleri ile ilgili Protokollerin takibi

Kurumsal İletişim Adresi: abdulkadir.ozdemir@aile.gov.tr