Seyhan Huzurevi YBRM
Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi:

Huzurevi Bölümünde ; 60 yaş ve üzerindeki kendi işini bağımsız görebilen yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan kuruluşumuzda yatılı sosyal hizmet amaçlanmıştır.

Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Bölümünde;Yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet amaçlanmıştır.Yaşlı hizmetleri; toplumun değişen sosyo-ekonomik yapısı, geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş, artan yaşlı nüfusu nedeniyle gittikçe önem kazanmakta ve huzurevlerine müracaat artmaktadır. Bu nedenle yaşlı hizmetleri alanında yeni modeller geliştirilmesi, huzurevlerinin hizmet kalitesinin ve sayısının artırılması gereksinim haline gelmiştir.

Fiziki Durum:
26.04.2006 tarihli Genel Müdürlüğümüz Onayına istinaden SHÇEK Seyhan Belediyesi Huzurevi olarak açılan kuruluşumuz, toplam 100 kapasite ile hizmet vermektedir.

Huzurevimiz 11.400 m2 alana kurulmuştur.

Yaşlılara Verilen Hizmetler:
1) Sosyal Servis Hizmetleri: Kuruluşumuzda görevli Sosyal Çalışmacı kontrolünde;
 • Kuruluşumuza yaşlı kabul işlemlerini gerçekleştirmek
 • Kabulü yapılan yaşlıların huzurevine adaptasyonunu sağlamak,
 • Yaşlıların sorunlarını tespit etmek ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
 • Kuruluş yaşlılarının Psiko-Sosyal ve Kültürel yönden desteklemek.

2) Sağlık Servisi Hizmetleri: Kuruluşumuz sağlık hizmetleri, Kurttepe 2 nolu Aile Hekimliğinde kurumumuz yaşlıları için görevlendirilen aile hekimi tarafından yürütülmektedir. Muayene, Reçete yazımı ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Yaşlılarımızın Doktor muayeneleri Aile Hekimliğinde yapılmakta olup, bazı zamanlarda ise kuruluşumuza gelen geçici doktorlar ile yaşlılarımızın muayene işlemi gerçekleştirilmektedir.

3) Fizik Tedavi Hizmetleri: Kuruluşumuz bünyesinde yer alan fizyoterapi -rehabilitasyon ünitesi 2007 yılı içerisinde faaliyete geçmiştir. Söz konusu amaca uygun olarak, ünitemizin imkânları içerisinde kuruluşumuz yaşlılarından ihtiyaç sahiplerinin;

 • Günlük yaşam aktivitelerinin artırılması,
 • Yaşam standartlarının artırılması hedeflenmiştir
 • Kas-iskelet sistemi arazlarının giderilmesi,
 • Sistemik, kronik ve bedensel şikâyet sahiplerinin, diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi ve takibinin yapılması
 • Şikâyet sahiplerinin hastalıkları ile ilgili bilimsel anlamda bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.
 • Sabah sporu ve fiziksel egzersizler yapılmaktadır.

4) Beslenme Servisi Hizmetleri : Kuruluşumuz diyetisyeni tarafından hazırlanan yemek listesine göre özel yemekçilik şirketinden yemek hizmeti alınmaktadır.

Huzurevi sakinlerimiz Hobi Bahçesinde (Serada) toprakla meşgul olmakta, elişi atölyesinde Ahşap Boyama, Takı yapımı, Yağlıboya resim, Ebru Sanatı, Örgü vs. çalışmalara katılmaktadır.

Gönüllüler:
Kuruluşumuzun birçok ihtiyacı gönüllü kişi ya da kuruluşlarca karşılanmaktadır.

HUZUREVLERİNE GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU

a) Huzurevlerine Kabul Koşulları

 • 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak
 • Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 • Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
 • Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

b) Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

 • 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
 • Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekli olarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
 • Ruh sağlığı yerinde olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 • Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
 • Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevleri ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden (yaşlılardan) istenen belgeler
1. Dilekçe
2. Nüfus Cüzdanı Örneği
3. Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
4. Sağlık Kurulu Raporu (*)
(*)Sağlık Kurulu Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” ya da “Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakım görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yer almalıdır.

ADRES: Belediyeevleri Mahallesi 84275 Sokak No:4 Çukurova / ADANA
TELEFON: 0 (322) 248 46 50 - 0 (322) 248 62 50
FAX: 0 (322) 248 62 64