Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi
Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak 1 Ocak 2014 Tarihinde hizmete girmiştir. İlimiz Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan binası ile tüm Adana İline yönelik hizmet vermektedir.
Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine yönelik koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetler vermektedir. Merkezimiz hizmet erişim kolaylığı esası ile Adana ilindeki diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içerisinde çalışmayı benimsemektedir.
Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek, Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak, Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak, Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek, Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak Merkezimizin belli başlı görevleri arasında sayılabilir.
Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet veren ana bina zemin artı 4 kat ile birlikte 5 katlı olup 1780 m2 kapalı alanda 7 salon, 13 odadan oluşmaktadır. 940 m2 lik bir bahçesi bulunmaktadır. Ana bina içerisinde sosyal servis odaları, bürolar, konferans salonu, yemekhane, mutfak, mescit, lobi bekleme ve dinlenme salonları mevcuttur.
YÜREĞİR SOSYAL HİZMET MERKEZİ BİRİMLERİ
Yüreğir Sosyal Hizmeti Merkezi Müdürlüğü 4 Birimden oluşmaktadır. Bu birimler:
Başvuru Tespit ve İzleme Birimi
Uygulama Birimi
Eğitim ve Danışmanlık Birimi
Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
Bu birimlerin verdiği hizmetler kısaca şu şekildedir
Başvuru Tespit ve İzleme Birimi
Resim6Merkeze gelen başvuruların alındığı, tasnif edildiği, veri tabanına işlendiği, hizmete ihtiyaç duyan vatandaşların tespit edildiği birimdir. Alan taraması gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine daha hızlı ve etkin bir biçimde hizmet götürmeyi amaçlayan birimde risk haritaları oluşturularak analiz sonuçlarına göre sosyal hizmet modelleri belirlenir.
Uygulama Birimi
Evlat Edindirme, Koruyucu Aile, Sosyal ekonomik destek iş ve işlemleri yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulü ve hizmetin sonlandırılması, Mahkemelerce verilen bakım, danışmanlık, barınma tedbirlerinin uygulanması ve takibine yönelik işlemler ile ihtiyaç duyduğu tespit edilen bireylere yönelik sosyal ve ekonomik destek sağlamak birimin görevleri arasındadır.
Eğitim ve Danışmanlık Birimi
Merkezimizin hizmet verdiği tüm bireylere yönelik olarak farkındalık ve bilinç seviyesini yükseltmeye yönelik önleyici, destekleyici ve geliştirici rehberlik çalışmaları ve eğitimler düzenlemek birimin görevleri arasındadır. Sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde Aile Eğitim Programları, Boşanma Süreci Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Eğitimi ve birçok konuda çeşitli eğitimlerin planlandığı ve yürütüldüğü bir birimdir.
Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi
Şehit Yakınlarına ve Gazilerimize yönelik olarak, onların psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesini sağlamak amacı ile kurulmuş olan ve hizmet veren bir birimdir.
ADRES: Cumhuriyet Mahallesi 788 Sokak 10/A Yüreğir/Adana
Tel : 0 (322) 324 02 42
Faks : 0 (322) 324 02 41