17 Aralık 2019, Salı Kahramanmaraş,Türkiye

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Tarihleri


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi daha önce duyurulmuştur.

Bu doğrultuda;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sürekli İşçi Alım Kılavuzu çerçevesinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 11.12.2019 tarih ve 71656184-907.02-E.3157308 sayılı yazı ekinde gönderilen Sürekli İşçi Asil Yedek ve Öncelikli Aday Listesi İl Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinin duyurular bölünde yayınlanarak adayların teslim etmesi gereken evrak listesi ve son teslim etme tarihi (16.12.2019 mesai bitimi) tüm adaylara bildirilmiştir.

İl Müdürlüğümüze çeşitli unvanlara sahip 65 aday arasından ekli listede bilgileri bulunan  45 (kırk beş) aday evraklarını söz konusu tarihler arasında teslim etmiş ve Evrak İnceleme Komisyonunca teslim alınmıştır. 20 (yirmi) aday ise evrak teslimi yapmamıştır.

 

ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV YERİ

Sınav Yeri : Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 3. Kat Adil Erdem BAYAZIT Toplantı Salonu

(Binevler Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı No:41/A Onikişubat Kahramanmaraş)

 

ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV TARİHİ

 -Engelli Bakıcısı pozisyonu için yapılacak sözlü sınav tarihi;

19.12.2019 tarihi saat 08:30- 12:00

-Güvenlik Görevlisi, Temizlik Görevlisi ve Diğer Teknik Hizmet Personeli pozisyonu için yapılacak sözlü sınav tarihi

19.12.2019 tarihi saat 13:30- 16:30

 

Not :  Saat 16:30 da sözlü sınavın tamamlanamaması durumunda 16:30 da hazır bulunan adaylar sözlü sınava alınacaktır. 16:30 sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınav adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleki yetkinliklerine ve eğitim düzeylerine uygun yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, Mesleki Bilgi ve Becerileri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacaktır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilecektir.  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


Duyuru'nun Dokümanları