12 Aralık 2019, Perşembe Kahramanmaraş,Türkiye

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Belge Teslim Kılavuzu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alınacaktır.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

KPSS sıralaması ve kura çekimi sonrası belirlenen aşağıda Evrak Teslim Edecek Aday Listesinde bilgileri bulunan adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını 12.12.2019 ile 16.12.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde İl Müdürlüğümüze teslim edeceklerdir.

 

Bu kapsamda adaylardan istenen belgeler;

  1. 1 adet kimlik fotokopisi
  2. Kimlik Bilgileri, Adli Durum, Askerlik Durumu (Erkek Adaylar İçin) ve İletişim Bilgileri için Beyan Formu (Beyan Formu örneği ektedir.),
    Beyan Formunun bilgisayarda doldurulması gerekmektedir.
  3. Diploma fotokopisi (önlü arkalı) ve E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi (İkisi bir arada verilecektir.), (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir onayı yapılacaktır.)
  4. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesi (KPSS kapsamındaki başvurular için KPSS P93 puan türünden altmış ve üzeri puan almış olmak),
  5. Adayın başvuru yapmış olduğu ilanın özel şartında belirtilen sertifika. (Herhangi bir önlisans/ortaöğretim programından mezun olanlar için çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı, engelli bakımı ile ilgili sertifika)
  6. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı. (5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14'üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak. özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak)
  7. Teknik Hizmet personeli olarak başvuru yapan ortaöğretim mezunu adaylardan varsa ateşçi belgesi veya kaloriferci belgesi. (Ateşçi belgesi veya kaloriferci belgesine sahip olanlar tercih sebebidir.)

 

Not : Belgeler yukarıda belirtilen sırayla mavi plastik dosya içerisinde teslim edilecektir.

 

BELGELERİN İNCELENMESİ

İnceleme komisyonu tarafından adayın teslim etmiş olduğu evraklar incelenecek olup evraklarını EKSİKSİZ HATASIZ teslim eden ve kamu kurum ve kuruluşlarında işçi çalıştırma şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü Sınava çağrılacak olan adaylar İl Müdürlüğümüzün resmi web sitesi duyurular bölümünde belge incelemesi sonucunda ilan edilecektir. Nihai listede yer alan adayların sözlü sınavı İl Müdürlüğümüzün 3’üncü katında bulunan Adil Erdem BAYAZIT toplantı salonunda yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Sözlü sınav adayların başvurdukları hizmet alanına yönelik mesleki yetkinliklerine ve eğitim düzeylerine uygun yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, Mesleki Bilgi ve Becerileri ölçülerek 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; İl Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacaktır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilecektir.  T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.