31 Aralık 2019, Salı Kahramanmaraş,Türkiye

Ataması Yapılacak Olan Adayların Teslim Etmesi Gereken Evraklar


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sürekli İşçi Alım Kılavuzu doğrultusunda Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 11.12.2019 tarih ve 71656184-907.02-E.3157308 sayılı yazı ekinde gönderilen Sürekli İşçi Asil Yedek ve Öncelikli Aday Listesi İl Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinin duyurular bölünde yayınlanarak adayların teslim etmesi gereken evrak listesi ve son teslim etme tarihi (16.12.2019 mesai bitimi) tüm adaylara bildirilmiştir.

19.12.2019 tarihinde saat 08:20 de Sözlü Sınav Komisyonu İl Müdürlüğünün 3’üncü katında bulunan Adil Erdem Bayazıt toplantı salonunda toplanarak Sözlü Sınav tamamlanmıştır.

Sözlü Sınav için yapılan itirazlar değerlendirilerek 30.12.2019 tarihinde Sözlü Sınav Komisyonu tarafından karara bağlanmış ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilmiştir.

Atanmaya hak kazanarak ataması yapılacak aday listesi aşağıda duyuru dokümanlarında bulunmakta olup adayların atamaya esas evraklarını bizzat kendilerinin 06.01.2020 tarihi  saat 12:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gelemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

 

İşçi Atama Dosyasında Bulunması İstenilen Belgeler

 

1- KPSS Sonuç Belgesi (sadece KPSS puanına göre yapılan alımlar için)

2- 1 adet kimlik fotokopisi,

3- Diploma fotokopisi (önlü arkalı) ve E-Devlet Sisteminden alınmış barkodlu mezun belgesi (İkisi bir arada verilecektir.), (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, önlü-arkalı fotokopisi aslı gibidir onayı yapılacaktır.)

4- 3 adet vesikalık fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

6- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),

7-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,

8- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu, (Duyuru Dokümanlarında mevcut olup bilgisayar ortamında doldurularak çıktısı imzalı bir şekilde teslim edilecektir.)

9- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)

her bir aday yarım kapak karton dosya içinde gönderilecektir.