31 Mayıs 2019, Cuma

2019 Yılı Atama ve Yer Değiştirme Duyurusu


Bilindiği üzere, 2019 yılı Atama ve Yer Değiştirme dönemi başvuruları 08/04/2019 – 30/04/2019 tarihleri arasında Personel Yönetim Sistemi üzerinden alınmış olup, genel atama dönemine ilişkin süreç, Bakanlığımız Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre devam etmektedir.
Gelinen noktada, mevzuatımızda bu yönde herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte personelin mağduriyetine mahal vermemek üzere, başvuru sahiplerinin söz konusu yönetmelikte belirtilen ölçütlere göre hesaplanan hizmet puanları, ekteki listede ilan edilmektedir.
İlgililerin, varsa tereddütlerini belgeleriyle birlikte 12 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar, Başkanlığımız, genel.atama@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.